VINDKRAFT,BILLIG EL,LÅGT ELPRIS,VINDKRAFTVERK,GRÖN EL=BILLIG ENERGI
  Vågkraft
 

Usa satsar nu på vågkraft ...

Det är beslutat att bygga en ny anläggning
med en av en ny typ.

Havets vågor innehåller stora energimängder. Med rätt tekniska lösningar kan vågkraft i framtiden komma att mäta sig med dagens största förnybara energikälla, vattenkraft. 


Energi kan varken skapas eller förstöras, men den kan koncentreras under sin färd genom naturen. För el-generering vill man gärna hitta energitäta källor. När solen värmer upp atmosfären uppstår vindar. Dessa kan ses som en form av koncentrerad solenergi. När vindarna i sin tur stryker över jordens oceaner fokuseras energin ytterligare i form av havsvågor. Vågornas energitäthet är ungefär tio gånger högre än vindens, och hundra gånger högre än det ursprungliga solljusets. Till skillnad från dagens standardgeneratorer, som är byggda för att rotera med över tusen varv per minut, följer den nya generatorn vågens långsamma, upp- och neråtgående rörelser. Den långsamma rörelsen under vatten gör att miljöpåverkan från en vågkraftanläggning förväntas bli mycket begränsad.

Företagets vågkraftmodul Aquabuoy är en linjärgenerator. Rörelseenergin från vågorna rör en pistong upp och ner. Pistongen pumpar i sin tur upp vatten till en turbin som driver generatorn.


USA Bygger vågkraftverk

Tekniken påminner om den som Uppsala universitet testar utanför Lysekil. Men där sitter generatorn på havsbotten och drivs via en lina av en boj på ytan. I den amerikanska varianten ryms generatorn i bojen.


Det planerade kraftverket består av en grupp bojar som tillsammans beräknas ge 2 megawatt. Det motsvarar ett minskat koldioxidutsläpp på 245 ton.

Elleverantören Pacific gas and electric avtalade igår med Finavera att köpa vågenergi från kraftverket, som ska byggas utanför Humboldt county i norra Kalifornien. Enligt tillverkaren kan anläggningen skalas upp med fler moduler till att ge 100 megawatt.

 
  Today, there have been 1 visitors (2 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=